fbpx

Veelgestelde vragen van intermediairs

Wanneer worden mijn marges uitbetaald?

Wij betalen op woensdag de marges van de voorgaande periode. De periode is afhankelijk van de facturatiefrequentie van de klant. Indien wij jouw klant wekelijks factureren ontvang je ook wekelijks de marges.

Betaling van de marges vormt altijd het sluitstuk van de cyclus: declaraties –> verloning –> facturering –> marges.

Worden de marges met of zonder BTW betaald?

Op alle marges wordt 21% BTW toegevoegd en uitbetaald. Deze BTW dient u als ondernemer af te dragen aan de fiscus.

Waarom staat er een negatief bedrag op mijn margefactuur?

Omdat wij jouw klant het gehele tarief factureren, ontvang je voor de marges een zogenaamde creditfactuur. Hierop staat het deel dat wij aan jou uitkeren.

Hoe werkt de doorlopende zakelijke SEPA incasso?

One Payroll kan facturen automatisch incasseren door middel van een doorlopende zakelijke Europese SEPA incasso. Hiervoor dient de klant een SEPA machtigingsformulier te ondertekenen en deze machtiging eenmalig zelf te registreren bij zijn bank.

SEPA Incasso Bedrijven registreren bij eigen bank

Doorlopende Zakelijke Europese incasso voor bedrijven (SEPA machtigingen voor bedrijven) moeten altijd ook bij de eigen bank worden geregistreerd met behulp van het zogenaamde Incassant-id.

Het Incassant-id van One Payroll BV en van One Uitzendbureau staat op de machtiging. Het registreren van een zakelijke SEPA incasso verschilt per bank:

Meer informatie staat onder andere op:

Rabobank:  http://goo.gl/EHSI1X

ING Bank: http://goo.gl/RYmyJd

ABN-AMRO Bank: http://goo.gl/zKpQic

Overige banken:

De procedure voor het machtigen van een Zakelijke Europese incasso Doorlopende (business-to-business) machtiging is per bank verschillend. Neem daarom contact op met jouw bank en vraag hoe je een doorlopende zakelijk incasso kunt machtigen.

One Payroll kan pas overgaan tot automatische incasso wanneer de machtiging is ondertekend en geregistreerd door de klant bij zijn bank. Tot die tijd zullen alle uitgebrachte facturen handmatig moeten worden voldaan.

Hoe werkt het pre-incasso traject?

One Payroll verzorgt ook het zogenaamde pre-incasso traject van de facturen. Indien een factuur is vervallen sturen wij in totaal 3 reminders:

  1. Eerste betalingsherinnering zonder vertragingsrente (vanaf 3 dagen nadat een factuur is vervallen).
  2. Aanmaning met rente (0,5% per week)
  3. Sommatie met rente (0,5% per week)

Wij bellen ook altijd de klant en stellen de intermediair op de hoogte bij het sturen van de sommatie.  Indien de klant dan nog niet heeft betaald, geven wij de gehele vordering uit handen aan onze incassospecialisten en beëindigen wij alle plaatsingen bij deze klant (leverstop).

Bespreek met de klant de betaaltermijn daarom goed af en zorg voor een correct facturatie e-mailadres. Zorg ook dat de afdeling crediteuren op de hoogte is van de afspraken en procedures. Facturen dienen altijd aan One Uitzendbureau BV of One Payroll BV (of allebei) betaald te worden. Het bankrekeningnummer staat onderaan op de factuur.

Hoe plaats ik jullie logo’s op mijn website?

Certificering is belangrijk in de flexbranche. Het is een teken van betrouwbaarheid en kwaliteit. Wanneer je onze logo’s en certificeringen ook op je website wilt plaatsen is dat mogelijk zolang er geen misverstand bestaat over wie gecertificeerd is. Vermeld daarom altijd duidelijk onze naam in combinatie met de logo’s.

Kopieer en plak onderstaande HTML-code in je website. Onze naam, logo en certificeringen verschijnen dan automatisch op je website.

Dit is wat er dan op je website komt:

Onze backoffice wordt verzorgd door:

One Payroll - Professional Backoffice
One Payroll - Professional Backoffice