My One

Let op:  Vul alleen uren in op  25 en 26 december en/of 1 januari 2019 als je ook daadwerkelijk die dag hebt gewerkt! In alle andere gevallen vul je niks in en berekenen we de uren automatisch. Neem je vakantie op? Per week kun je maximaal 40 uur vakantie opnemen. Heb je ook gewerkt in een week dan mag het totaal gewerkte + vakantie uren nooit meer dan 40 uur zijn!

Vragen?

Lees de handleiding of neem contact op met de helpdesk: Email: info@onepayroll.nl, Telefoon: 020-8451074 of start een Live Chat.

Ziek?

Wanneer je ziek bent moet je dit vóór 09:30 uur ‘s ochtends telefonisch aan ons melden via 020-8451074. Wanneer je bent hersteld moet je dit ook melden. Meer info >>

Feestdagen?

Vul alleen uren in op algemeen erkende feestdagen (Pasen, Kerstmis enz.) als je ook daadwerkelijk die dag hebt gewerkt. In alle andere gevallen berekenen we de uren automatisch.

Vakantie?

Je kunt alleen vakantie-uren opnemen als deze zijn opgebouwd. Op je loonstrook staat je urensaldo.  Per week kun je maximaal 40 uur vakantie opnemen. Wil je vakantie uren opnemen? Stuur dan een email naar info@onepayroll.nl   Meer info >>