fbpx

Payrollen, uitzenden en detacheren: wat is het verschil?

Payrollen, uitzenden en detacheren: hoe zit dat nu eigenlijk precies?

Payrollen, uitzenden en detacheren: wat is het verschil?

Payrollen, uitzenden en detacheren, de begrippen zijn je allemaal bekend. Maar weet je het exacte verschil tussen deze drie vormen van flexibele arbeidsbemiddeling? Wie is je werkgever in het geval van payrollen? Bij wie ligt het risico als je gedetacheerd wordt? Hoe flexibel is uitzenden eigenlijk? En waar gaan we in de toekomst het meest gebruik van maken? Wij vroegen het Sjors Berends, directeur bij One Payroll.

Laten we beginnen met het definiëren van de drie termen.
Uitzenden houdt in dat een door de intermediair geworven kandidaat wordt uitgeleend en dat deze gebruikmaakt van een contract met uitzendbeding. Uitzenden is de meest flexibele vorm van arbeidsbemiddeling. Of het nu gaat om een week, een jaar of de duur van een project, een werkgever leent mensen puur in wanneer hij ze nodig heeft. De uitzender is juridisch werkgever van de uitzendkracht.
Detacheren is het uitlenen van werknemers aan een derde partij. Een door de intermediair (werkgever) geworven kandidaat wordt gedurende een vaste, of een vooraf afgesproken periode, ingezet bij een opdrachtgever. De werknemer staat op de loonlijst van de werkgever. Na een afgesproken detacheringsperiode kan de werknemer in dienst treden van de opdrachtgever.
In het geval van payrollen neemt de payrollorganisatie een werknemer op papier in dienst. De payrollorganisatie wordt hiermee de juridisch werkgever van de werknemer. Een backoffice zoals One Payroll faciliteert alle drie de vormen, omdat die in essentie neerkomen op uitbesteed juridisch werkgeverschap.”

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze 3 vormen van flexibele arbeid?
“De kans op leegloop is het grootste verschil tussen deze drie. Bij payrollen is dat risico gewoonlijk het risico van de inlener. Bij uitzenden (in fase A) is dat afgedekt door de contractvorm, het uitzendbeding is een clausule die het opdrachtgevers toestaat in de eerste 78 weken van het dienstverband, de opdracht te beëindigen. Bij detacheren ligt het risico meestal bij de intermediair. Bij leegloop bestaat het risico dat er wèl doorbetalingsverplichting is naar de medewerker, terwijl er geen werk voor hem of haar is.”

Welke vergissingen zijn snel gemaakt als het om deze drie begrippen gaat?
“De drieweg constructie is in alle gevallen aanwezig. Vaak wordt gedacht dat de juridisch werkgever bij elke contractvorm dezelfde rol heeft. Dat is niet correct, de binding met de intermediair wordt vaak in financiële zin doorgelegd aan de praktisch werkgever, terwijl alle andere risico’s, zoals ziekteverzuim, wel bij de juridisch werkgever liggen.”

Wat dien je absoluut te weten aangaande payrollen/uitzenden/detacheren?
“De zogeheten ‘allocatiefunctie’ -het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt- wordt vervuld door de intermediair. Het gebruikmaken van een backoffice staat gelijk aan payrollen, ongeacht de contractvorm, omdat het juridisch werkgeverschap wordt uitbesteed. Met de medewerker worden de afspraken vastgelegd in wisselende vormen van rechtszekerheid voor hen.”

Welke opvallende ontwikkelingen/verschuivingen zijn er op dit moment gaande?
“Steeds vaker ziet men in dat het inrichten van een uitlenend bedrijf veel haken en ogen kent (veel cao-kennis nodig, certificering, automatisering, etc.) in de bekende drieweg verbinding is een vierde partij, een backoffice, al heel gebruikelijk. Voor de afnemer levert dat geen onderscheid op, voor de bedrijfsvoering van een intermediair wel: er is meer focus op het hoofddoel: de allocatiefunctie.”

Hoe ziet u de toekomst van de flexibele markt?
“De hang naar zekerheid van opdrachtgevers wordt steeds groter door aanscherpende regelgeving aangaande uitbesteed juridisch werkgeverschap. Intermediairs die commercieel erg succesvol zijn, kunnen na jaren van economische activiteit nog enorm op hun vingers worden getikt door controlerende instanties zoals de SNCU of SZW. Het juridisch werkgeverschap zal zich dus voor steeds meer bureaus gaan verzamelen in daartoe gespecialiseerde bedrijven.”

 


Hoe nuttig vind je dit artikel? Geef je waardering:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,14 out of 5)

Loading...