Vakantie

Vakantie

 

Fase A met uitzendbeding

Als uitzendkracht heeft u recht op vakantie. U wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop u anders normaal zou werken. Om uw loon op dit soort dagen door te kunnen betalen, wordt er een aantal reserveringen over uw loon opgebouwd. Op uw loonstrook vindt u de hoogte van deze reserveringen.

 

In de eerste week van juni wordt het saldo van de reserveringen kort verzuim en buitengewoon verlof en het saldo van de feestdagenreserveringen automatisch overgemaakt op uw bankrekening. Wanneer u niet meer voor One Uitzendbureau BV werkt, krijgt u alle reserveringen die u nog over hebt automatisch op uw rekening uitbetaald.

 

Fase B of C

Heeft u een arbeidsovereenkomst in fase B of fase C dan heeft u tijdens uw vrije dagen gewoon recht op doorbetaling van uw loon, zonder dat daar reserveringen voor worden opgebouwd.

 

Vakantiedagen

Als uitzendkracht bouwt u vakantiedagen op over uw verdiende loon; bij een volledige werkweek heeft na een heel jaar recht op tenminste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als u geen volledige werkweek werkt of niet het hele jaar, bouwt u een evenredig deel op. U kunt deze dagen opnemen als betaalde vakantie of laten uitbetalen bij het einde van uw arbeidsovereenkomst.

 

Vakantiegeld

De wet bepaalt dat u tenminste 8 % van uw loon aan vakantiebijslag (vakantiegeld) opbouwt. Bij de berekening van uw vakantiegeld wordt uitgegaan van het aantal dagen dat u voor One gewerkt heeft. U ontvangt uw vakantiegeld in juni. De uitbetaling is tenminste een keer per kalenderjaar. Ook wanneer uw arbeids- of uitzendovereenkomst eindigt, wordt het opgebouwde vakantiegeld uitbetaald.

 

Feestdagen

Let op: alleen als je daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag hebt gewerkt, vul je deze uren in, anders hoef je niets te doen:

 

Fase A:
Je hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij voor je. De berekening is als volgt:

 

Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken.

 

Als iemand 10 weken geleden gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 13 = 6,15 oftewel 6 uur en 9 minuten betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee.

 

Fase B en C:
Je krijgt de feestdagen volgens je normale arbeidspatroon uitbetaald.

 

Algemeen erkende feestdagen

2017
Nieuwjaarsdag 1 januari (zondag)
Pasen, 1e Paasdag 16 april (zondag)
Pasen, 2e Paasdag 17 april (maandag)
Koningsdag 27 april (donderdag)
Hemelvaartsdag 25 mei (donderdag)
1e Pinksterdag 4 juni (zondag)
2e Pinksterdag 5 juni (maandag)
Kerst, 1e Kerstdag 25 december (maandag)
Kerst, 2e Kerstdag 26 december (dinsdag)