Veelgestelde vragen van werknemers

Wanneer krijg ik betaald?

One hanteert een wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks betaalfrequentie. Standaard betalen wij elke uiterlijk donderdag de gewerkte week uw uren uit (bij weekbetaling). Indien u per 4 weken betaalt krijgt betalen wij uiterlijk donderdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling krijgt u betaald op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand.

Ik ben ziek. Wat nu?

Ziek melden

Als u ziek bent moet u dit melden bij het bedrijf waar u bent tewerkgesteld en bij One op de eerste ziektedag voor 09.30 uur . Dit kan alleen per telefoon via 020-8451074. De dag van melding geldt als eerste ziektedag. Bent u te laat met ziekmelden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof.

Beter melden

Bent u hersteld? Wanneer u bent hersteld en weer aan de slag gaat bij uw inlener, moet u dit als volgt melden:

 • Werknemers met een Fase A contract (One Uitzendbureau): Beter melden bij ACTURE via telefoonnummer 024-8909470
 • Werknemers met een Fase B/C contract (One Payroll): Beter melden bij ONE PAYROLL via telefoonnummer 020-8451074

Meer over ziekte, ziektegeld en verzuimbegeleiding

Waar moet ik inloggen om uren door te geven?

Uren kunt u declareren via My One

Heeft u een flexibel contract (Fase A) en wordt u verloond via One Uitzendbureau? (zie hiervoor uw arbeidsovereenkomst of loonstrook)  –> inloggen bij Werknemers One Uitzendbureau

Heeft u een contract voor bepaalde tijd (Fase B) of onbepaalde tijd (Fase C) en wordt u verloond via One Payroll? (zie hiervoor uw arbeidsovereenkomst of loonstrook)  –> inloggen bij Werknemers One Payroll

Waarom is mijn salaris niet gestort?

Wanneer u net bent begonnen met werken, heeft dit vaak te maken met het ontbreken of onjuist retour ontvangen van (één van) de volgende gegevens: Arboformulier, ID-Checker formulier AVI formulier of arbeidsovereenkomst. Wanneer u reeds eerder salaris heeft ontvangen heeft dit meestal te maken met (nog) niet ontvangen declaraties of dat uw declaraties niet (op tijd) zijn geaccordeerd.

Het aantal uitbetaalde uren per week klopt niet, bij wie moet ik zijn?

One kan voor u nakijken welke uren wij doorgekregen hebben van uw inlener. Wanneer dit niet klopt, dient u contact op te nemen met uw inlener.

Hoe vraag ik vakantiedagen aan?

Indien u gebruikt maakt van het My One Urenportaal kunt u dit op een declaratie aangeven dat u een vakantiedag wilt opnemen door VD in te vullen. Heeft u geen toegang tot het My One Urenportaal dan is het ook mogelijk om uw vakantiedagen op te nemen door een email te sturen naar info@onepayroll.nl.

Wanneer wordt mijn vakantiegeld gestort?

Uw vakantiegeld wordt in juni uitbetaald.

Wat moet ik aanleveren om mijn reiskosten vergoed te krijgen?

Vaste reiskosten (woon-werkverkeer) kunnen bij aanvang van het contract worden aangegeven bij de uw plaatsing. Dan ontvangt u automatisch een vast bedrag per gewerkte dag.

Variabele reiskosten kunt u declareren door middel van het Declaratieformulier werknemers. Stuur dit formulier samen met de originele vervoersbewijzen op naar One Payroll en wij zorgen voor een snelle afhandeling.

De werkelijke openbaarvervoerkosten kunnen alleen onbelast worden vergoed wanneer we de (kopieën van de) vervoerbewijzen of de overzichten van de reizen en kosten die gemaakt zijn met de ov-chipkaart van u ontvangen.

Bij de vergoeding van kosten hanteren we altijd de regels van de Belastingdienst.

Hoe weet ik of ik wel of geen loonheffingskorting toe moet laten passen?

U wordt geadviseerd om loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever waar u het meest verdient. Indien u bij één werkgever in dienst bent, dan past u daar de heffingskorting toe.

Ik ga verhuizen, kan ik mijn adreswijziging telefonisch doorgeven?

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (adres, wijziging achternaam bij huwelijk, wijziging rekeningnummer) dient u schriftelijk aan ons door te geven: info@onepayroll.nl

Ik heb formulieren die door mijn werkgever ingevuld moeten worden. Wie is dat?

One Payroll is uw juridische werkgever. Dergelijke formulieren kunt u naar One Payroll sturen onder vermelding van uw naam en de bedrijfsnaam van uw inlener. One Payroll vult deze formulieren voor u in en stuurt ze terug naar u of de desbetreffende instantie.

Bruto of netto, hoe zit dat precies? Bereken zelf het bruto- en netto salaris.

Weet jij wat het verschil tussen je bruto- en nettoloon is? Normaal gesproken spreken werkgever en werknemer een bruto salaris af. Het netto salaris wat daarvan overblijft, hangt onder meer af van de inhoudingen op het loon (sociale premies en belasting). Hoe hoger het bruto salaris is, hoe hoger de procentuele afdracht voor loonheffing. Wil je berekenen wat jouw nettoloon is uit je bruto salaris? Dit kun je makkelijk zelf berekenen. Gebruik hiervoor deze calculator.

Mijn bruto uurloon klopt niet, bij wie moet ik daarvoor zijn?

One Payroll neemt het salaris één op één over van de gegevens die wij aangeleverd krijgen. Wanneer dit salaris niet klopt, kunt u het beste contact opnemen met uw inlener of intermediair.

Mijn contract wordt door mijn inlener verlengd. Wat moet ik doen?

U kunt bij One Payroll navragen of uw verlenging al is doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan kunt u het beste contact opnemen met uw inlener of intermediair.

Feestdagen – hoe werkt dat?

FEESTDAGEN

Alleen als je daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag hebt gewerkt, vul je deze uren in, anders hoef je niets te doen:

Fase A:
Je hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij voor je. De berekening is als volgt:

Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken.

Als iemand 10 weken geleden gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 13 = 6,15 oftewel 6 uur en 9 minuten betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee.

Fase B en C:
Je krijgt de feestdagen volgens je normale arbeidspatroon uitbetaald.

ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN

 • Nieuwjaarsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Paasdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Koningsdag*
 • Bevrijdingsdag 2015*
 • Eerste Kerstdag*
 • Tweede Kerstdag*

* voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen.

Mijn contract wordt niet verlengd. Wat moet ik doen?

WW-uitkering aanvragen
Wanneer u binnenkort werkloos wordt is het belangrijk dat u zo snel mogelijk uw WW-uitkering aanvraagt bij het UWV. Op de pagina Uitkering aanvragen van de website Werk.nl vraagt u via een digitaal formulier een WW-uitkering aan.

Let op! Na uw laatste werkdag heeft u:

 • 2 dagen de tijd om u in te schrijven bij UWV. Dit mag u natuurlijk ook al eerder doen.
 • 1 week de tijd om een WW-uitkering aan te vragen. U kunt al eerder een WW-uitkering aanvragen. Dit kan vanaf 1 maand voor uw laatste werkdag.

Meer informatie over werkloos worden en uw WW-uitkering vindt u op de website van het UWV.

Welk soort contract heb ik? Fase A , B of C?

Je vindt op je loonstrook en op je arbeidsovereenkomst  wat voor soort contract je hebt. Werknemers met een Fase A contract vallen altijd onder One Uitzendbureau BV en werknemers met een Fase B of C contract vallen onder One Payroll BV.

loonsopecificatie

fasebepaling