Ziekte

Ziekte- en verzuimprotocol

 

Ziek melden

Als u ziek bent moet u dit direct melden bij uw praktisch werkgever en op de eerste ziektedag voor 09.30 uur ’s morgens telefonisch bij One via telefoonnummer 020-8451074. U kunt zich niet ziekmelden per e-mail of sms.

 

Bij de ziekmelding geeft u door:

– De dag waarop u ziek bent geworden
– Wanneer uw eerstvolgende werkdag zou zijn
– De geschatte duur van het verzuim
– Uw telefoonnummer waarop u direct te bereiken bent

 

Eerste ziektedag

De dag van ziekmelding geldt als eerste ziektedag. Bent u te laat met ziekmelden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. Als de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag dan meldt u zich, de maandag die daarop volgt, ziek bij uw praktisch werkgever en bij One Payroll. Werkt u normaal gesproken ook in het weekend en wordt u ziek op zaterdag of zondag, dan meldt u zich op de eerste dag ziek bij uw praktisch werkgever en de maandag die daarop volgt bij One Payroll.

 

Juiste (verpleeg)adres doorgeven

U dient altijd het juiste (verpleeg)adres tijdens uw ziekteperiode door te geven, indien dit anders is dan uw huisadres.

 

Controle ziekmelding

Na uw ziekmelding dient u thuis te blijven zodat een medewerker van onze ARBO afdeling contact met u op kan nemen. Tevens kan onze ARBO arts u een bezoek brengen. Het is toegestaan uw adres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts. Van u wordt verwacht dat u zich, indien de ziekte daartoe aanleiding geeft, binnen een redelijke termijn onder behandeling van uw huisarts of medisch specialist laat stellen.

 

Verzuimbegeleiding

 

Fase A contract

ACTURE voert namens One Payroll het ARBO-traject uit voor alle werknemers met een Fase A overeenkomst. Concreet betekent dit, dat u de Ziektewetuitkering betaald krijgt door ACTURE en dat zij samen met u aan de slag gaan, zodat u zich snel weer beter voelt en weer aan het werk kan. Nadat u zich heeft ziekgemeld bij uw praktisch werkgever en bij One Payroll, neemt een casemanager van ACTURE zo spoedig mogelijk contact met u op. De casemanager maakt in overleg met u uw herstelplan en is uw vaste aanspreekpunt. U bent verplicht om op het spreekuur van de verzuimbegeleider te verschijnen. Meer info: website ACTURE

 

Fase B of C contract

Onze ARBO dienst neemt contact met u op en maakt in overleg met u uw herstelplan. U bent verplicht om op het spreekuur van de verzuimbegeleider te verschijnen wanneer daarom wordt gevraagd.

 

Ziektegeld

 

Fase A contract

Heeft u een Fase A contract? Dan gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen. Deze krijgt u niet betaald, maar dat compenseren we door de wachtdagcompensatie; een toeslag op uw loon. Dit ziet u op elke loonstrook terug. Vanaf de 3e dag kunt u recht hebben op een ziekte-uitkering. Dit is 91% van het dagloon. Het UWV stelt het dagloon vast en informeert u hierover per brief, nadat u zich bij ons heeft ziekgemeld. ACTURE (onze verzuimbegeleider voor werknemers met een Fase A contract) betaalt dan 70% van uw dagloon uit. De betalingsspecificaties van ACTURE dient u daarna naar ons mailen of opsturen (deze ontvangen wij niet rechtstreeks). Wij vullen dan aan tot 91% van uw dagloon.

 

Fase B of C contract

Heeft u een Fase B of C Contract? Ook dan geldt bovenstaande ziekmeldprocedure. Echter er geldt maar 1 wachtdag en u hoeft geen specificaties door te sturen. Wij betalen 91% van de contracturen door bij ziekte.

 

Beter melden

Bent u hersteld? Wanneer u bent hersteld en weer aan de slag gaat bij uw inlener, moet u dit als volgt melden:

  • Werknemers met een Fase A contract (One Uitzendbureau): Beter melden bij ACTURE via telefoonnummer 024-8909470
  • Werknemers met een Fase B/C contract (One Payroll): Beter melden bij ONE PAYROLL via telefoonnummer 020-8451074

 

 

Reeds uit dienst en binnen 4 weken ziek?

Bent u reeds uit dienst en wordt u binnen 4 weken weer ziek dan moet u deze ziekmelding op de eerste ziektedag aan ons doorgeven.